Aktywny Wypoczynek arrow Regulamin
Regulamin Drukuj E-mail

Regulamin portalu Aktywny Wypoczynek

I. Postanowienia ogólne

 1. Portal Aktywny Wypoczynek nie jest organizatorem imprez turystycznych.
 2. Regulamin określa zasady prezentacji Obiektów lub Organizatorów oferujących jakąkolwiek aktywną formę wypoczynku w portalu www.aktywnywypoczynek.eu stanowiącego multiwyszukiwarkę ofert z Polski, Europy i Świata zwanych dalej Klientami.

II. Zasady współpracy

 1. Warunkiem zamieszczenia prezentacji Obiektu lub Organizatora jest posiadanie w swojej ofercie możliwości skorzystania z jakiejkolwiek formy aktywnego wypoczynku (bezpośrednio w obiekcie lub w najbliższej okolicy) poczynając od SPA a na sportach ekstremalnych kończąc.
 2. Prezentacja ma formę ogłoszenia w języku polskim ze zdjęciami, przypisanego do odpowiedniej kategorii głównej portalu, zredagowanego w sposób ułatwiający skuteczne wyszukiwanie konkretnego rodzaju aktywnego wypoczynku będącego w ofercie Obiektu lub Organizatora, a zasięg oferty zwany kierunkiem zdefiniowany jest jako: Polska, Europa, Świat.
 3. Wprowadzeniem oferty zajmuje się Administrator po otrzymaniu materiałów: danych teleadresowych, opisu, zdjęć oraz adresu strony internetowej w formie elektronicznej (e-mail, inny nośnik danych).
 4. Zamawiający prezentacje odpowiada w pełni za treść, jakość i zgodność danych przedstawionych w ofercie ze stanem faktycznym oraz oświadcza, że do dostarczonych materiałów tekstowych i fotograficznych posiada pełne prawa do ich wykorzystywania.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  • zredagowania treści otrzymanego materiału pod kątem przygotowania profesjonalnej prezentacji,
  • krótkotrwałych przerw technicznych związanych z konserwacją, wymianą, aktualizacją sytemu lub serwera,
  • odmowy wprowadzenia oferty bez podania przyczyny.
 6. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz swoich Klientów z należytą starannością.
 7. Kontakt w sprawach dotyczących prezentacji, aktualizacji oraz technicznych poprzez e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

III. Polityka prywatności

 1. Przeglądając lub prezentując swoją ofertę w portalu Aktywny Wypoczynek akceptujesz zasady określone w polityce prywatności.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wysyłania niezapowiedzianych wiadomości pocztą elektroniczną o treści ściśle dotyczącej portalu do Klientów, których dane pozyskał na drodze realizacji świadczonych przez niego usług.
 3. Nasz portal może wykorzystywać "cookies" - małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty służące do identyfikacji jego przeglądarki ułatwiające wyświetlanie zawartości serwisu.
 4. Administrator oświadcza, że dane osobowe Klienta pozyskane w procesie realizacji publikacji w portalu Aktywny Wypoczynek nie zostaną udostępnione osobom trzecim.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, że ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora portalu.
IV. Prawa autorskie
 1. Dokumenty tekstowe, grafiki, znaki towarowe, zdjęcia publikowane na portalu Aktywny Wypoczynek podlegają ochronie z tytułu praw autorskich.
 2. Wszystkie znaki towarowe oraz zdjęcia obiektów zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.
 3. Prawa autorskie do artykułów należą do ich autorów.
 4. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z właścicielami praw autorskich.

V. Postanowienia końcowe

 1. Publikowanie prezentacji Obiektu lub Organizatora w portalu Aktywny Wypoczynek jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 2. Złamanie przez Klienta postanowień zawartych w regulaminie skutkuje natychmiastowym usunięciem z portalu - bez prawa sprzeciwu.
 3. Administrator nie odpowiada za usterki wynikające z przyczyn niezależnych od administrującego np. klęski żywiołowe, działania wojenne, awarie łącz telekomunikacyjnych lub inne usterki leżące po stronie infrastruktury Klienta.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości partnerów oferujących swoje usługi i towary w ramach Programów Partnerskich, ponieważ nasza rola sprowadza się tylko do reklamy i przekierowania na ich strony.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu (informacja na stronie portalu).