Bezpieczny bagaż Drukuj E-mail

Wyjeżdżając w podróż, zawsze zabieramy ze sobą dużo bagaży - rzeczy mniej lub bardziej wartościowych. Warto wtedy pomyśleć o ubezpieczeniu naszych pakunków, aby spokojnie i bezstresowo korzystać z uroków podróżowania. Możliwe jest to dzięki szerokiej liczbie ofert różnych firm ubezpieczeniowych, znajdujących się na rynku.

Na czas wyjazdu ubezpieczyć można bagaż, który znajduje się pod bezpośrednią opieką osoby ubezpieczonej. Niektóre firmy przyznają także ochronę dla własności bliskich ubezpieczonego. Usługa ta ma na uwadze także sytuacje, kiedy bagaż powierzony jest zawodowemu przewoźnikowi lub zamknięty jest w indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu albo w hotelu.

W skład tego typu ubezpieczeń wchodzą przedmioty osobistego użytku, które objęte są ochroną przed zdarzeniami takimi, jak:

 • kradzież,
 • rabunek,
 • utrata bagażu w skutek klęsk żywiołowych,
 • katastrofy lub wypadku środka komunikacji.

WAŻNE !!! Przedmioty ze srebra, złota lub platyny, biżuteria, kamienie szlachetne, dzieła sztuki, dokumenty, karty płatnicze, książeczki czekowe oraz urządzenia elektryczne (np. laptop, aparat fotograficzny) przewożone w walizce nie podlegają ubezpieczeniu. Spowodowane jest to zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa, które dotyczą wnoszenia cennych przedmiotów na pokład, np. samolotów, dlatego lepiej wybrać dobre ubezpieczenie podróżne lub nie zabierać ze sobą wartościowych rzeczy.

Ubezpieczenie bagażu najczęściej oferowane jest w pakiecie kosztów leczenia (KL) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Składka zależna jest od tego, w jakiej firmie wykupimy polisę, a także od:

 • sumy ubezpieczenia,
 • zakresu ochrony,
 • strefy, do której się udajemy,
 • okresu, na jaki zawarto ubezpieczenie,
 • formy płatności,

wynosi do 5.000 złotych.

Pieniądze z odszkodowania dostaniemy dopiero po powrocie do kraju, kiedy udokumentujemy fakt kradzieży odpowiednimi pismami (z policji oraz - gdy nasz bagaż zniknie z przechowalni - kwitem jego zdeponowania). Wysokość świadczenia zależy od wartości przedmiotów utraconych, którą poświadcza ubezpieczony, a jeśli nie jest to możliwe, bierzemy pod uwagę wartość rynkową pakunków.

Ogólne Warunki Ubezpieczeń (OWU) określają, w jakich sytuacjach nie otrzymamy odszkodowania.

Mianowicie towarzystwo ubezpieczeniowe nie zapłaci nam, jeśli walizka zostanie zniszczona w skutek ataku terrorystycznego, czy toczącej się wojny oraz w wyniku naszego niedbalstwa (np. kiedy będziemy pod wpływem narkotyków, alkoholu oraz innych środków odurzających).

Analiza ofert poszczególnych firm ubezpieczeniowych:

Allianz - W zakres ubezpieczenia wchodzą walizy, nesesery, torby wraz z ich zawartością w postaci odzieży, rzeczy osobistych oraz przedmiotów zakupionych w czasie podroży. Firma oferuje także ubezpieczenie związane z opóźnieniem w dostarczeniu bądź utratą bagażu - wtedy Allianz na podstawie oryginalnych rachunków wypłaca świadczenia z tytułu refundacji poniesionych wydatków na przedmioty pierwszej potrzeby (odzież, przybory toaletowe) do limitu 120 euro. Najlepiej sprawdza się to przy podróży samolotem (zniszczenia, opóźnienia, kradzieże pakunków), ale także w czasie pobytu w hotelu czy w aucie. Pamiętajmy jednak, że jeśli samochód był zaparkowany na niestrzeżonym parkingu, szkody nie są pokrywane. Pakiet podróżny wyłącza z ochrony sprzęt komputerowy, aparaty fotograficzne, nośniki danych oraz telefony komórkowe.

Ergo Hestia S.A. - Firma oferuje ochronę aparatu czy laptopa w przypadku gdy przedmioty znajdują się pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego. Jeżeli wybierzemy pełny pakiet (Holiday Charter Plus) to możemy otrzymać za niego nawet do 4.000 PLN. Rekompensata związana z opóźnieniem dostarczenia walizek może sięgnąć nawet do 1.000 PLN.

PZU - Ubezpieczenie obejmuje rzeczy należące do ubezpieczającego lub wypożyczone przez klub, organizację czy inną jednostkę [musi być to udokumentowane], przewożone albo przenoszone poza miejsce stałego zamieszkania. Za opłatą dodatkowej składki - na wniosek ubezpieczającego - umowa może być poszerzona o ryzyko kradzieży z włamaniem do używanego pojazdu (samochodu, przyczepy) poza miejscowością zamieszkania.

Warta - Ochronie podlega bagaż podróżny,

 • znajdujący się pod opieką ubezpieczonego,
 • powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie dokumentu przewozowego, pozostawiony w przechowalni,
 • pozostawiony w samochodzie,
 • pozostawiony na strzeżonym parkingu za odpowiednim pokwitowaniem.

Sprzęt komputerowy wyłączony jest z polisy.

Signal Iduna - Ubezpieczeniu podlegają rzeczy osobistego użytku ubezpieczonego, firma odpowiada za utratę lub ubytek wartości przedmiotów z powodu zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia. Istnieje możliwość podniesienia sumy ubezpieczenia bagażu maksymalnie do 2.000 PLN. W wariancie Super Signal Iduna udziela ochrony w zakresie roszczeń o charakterze cywilnoprawnym, czyli powstanie szkód osobowych bądź rzeczowych z winy ubezpieczonego.

PTU S.A. - Oferta skierowana jest do osób fizycznych, które ubezpieczają bagaż indywidualnie oraz grupowo, czyli za pośrednictwem np. biur podróży. Walizki objęte są ochroną w czasie podróży po kraju, jak i za granicą. Przedmiotem tego ubezpieczenia jest bagaż ubezpieczonego, ale może nim być też bagaż osób podróżujących razem z nim, jeśli osoby te posiadają wspólne gospodarstwo domowe. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy.

Martyna Nowak
ubezpieczeniaonline.pl