Spacer w chmurach Drukuj E-mail
„(...) taternictwo nie jest sportem... Taternictwo jest zamkniętym w sobie życiem. Jest w nim miejsce i na sportowców i na poetów, na żarliwych apostołów i na beztroskich, swobodnych włóczęgów..."
- Jan Alfred Szczepański -

Są ludzie, którzy kochają podróże - i to nie w taki sposób, w jaki swą miłość zadeklarowałaby większość z nas - oni podróżom podporządkowują całe swoje życie, pracują tylko po to, by móc zwiedzać świat. Gnani pragnieniem nowych doświadczeń, nie boją się trudów i wyrzeczeń, a czterogwiazdkowe hotele są im obce.

Jest wśród nich grono ludzi, którzy ponad wszystko wielbią góry. To specyficzna grupa wrażliwych osób ceniąca kontakt z przyrodą, szukająca w górach innej jakości bytu. Tam zapominają o wielkomiejskim pośpiechu, o wydarzeniach z pierwszych stron gazet, o tym, że to już XXI wiek, o władzy pieniądza i niesprawiedliwościach świata.

„Góry odkryły najskrytsze swoje tajemnice, dały nam najwyższe i najgłębsze zarazem, osiągalne na tym świecie, wrażenia. Ale i pochłonęły nas zupełnie: wszystkie siły, najlepsze myśli nasze, zapał, zdolność, uczucia - oddaliśmy im bez zastrzeżeń. Całą młodość naszą przeżyliśmy w górach, lub z myślą o górach.

...góry rozpaliły w sercach naszych przepotężny ogień namiętności, największego skarbu, danego człowiekowi. Bo tylko wielka namiętność potrafi oderwać życie człowieka od szarzyzny bytowania i podnieść je ku wyżynom, skąd widać już jasne zorze nieśmiertelności"
-Roman Kordys-

Wędrując po górach, czujemy się małą częścią przyrody, znajdujemy się bliżej niepojętego jestestwa i bytu absolutnego. Kochamy góry, ponieważ w nich - wyciszając się - na nowo odnajdujemy siebie.
Kochamy momenty, gdy jesteśmy już na szczycie - wtedy jesteśmy tylko my ,góry, cisza i nasze myśli...

Góry uczą - pokory, odpowiedzialności i wiary w siebie. Uczą, że każdy, choćby najmniejszy błąd, może kosztować życie.

A my? Amatorzy? Zwolennicy leniwego wypoczynku, raz na kilka lat wypuszczający się na górskie wędrówki? Przyzwyczajeni do faktu, że w Polsce pomoc GOPRu jest bezpłatna, nawet do głowy nam nie przychodzi, że w innych krajach może być inaczej. A jest...

Dzięki odpłatnej usłudze górskie pogotowia ratunkowe nie są zdane wyłącznie na łaskę i niełaskę państwa. Z opłat uiszczanych przez niefortunnych turystów zakupują nowe sprzęty, unowocześniają maszyny, skracają czas dotarcia do poszkodowanego. Od żądania należności nie odstąpią i na nic zda się tłumaczenie nieznajomością przepisów. Równie zażarcie będą walczyć o należną im zapłatę, jak przed chwilą walczyli z górami o twoje życie. Płacić trzeba! Twoje pieniądze przyczynią się do kolejnej zwycięskiej walki o życie turysty. Masz jednak wybór - płacić samemu (nie polecamy) bądź oddać się pod opiekę fachowca. Jak? Banalnie prosto - wykupując ubezpieczenie.

Oto sytuacje wymagające pomocy pogotowia górskiego, jakie mogą nas spotkać podczas pobytu w górach:
 • wypadki na skutek poślizgnięcia się na śniegu
 • różnego rodzaju złamania w wyniku niefortunnych upadków,
 • wyładowania atmosferyczne,
 • nagłe załamanie pogody
 • spadające ze stoków kamienie,
 • lawiny,
 • zawał, zasłabnięcie lub inne nagłe problemy zdrowotne
Osoba, która zamierza wędrować szlakami górskimi bądź wspinać się po skałach powinna wykupić jak najlepszy dla siebie wariant ubezpieczenia. Wiąże się to przeważnie z tym, że nie możemy liczyć na to, iż podstawowe ubezpieczenie zapewni nam pokrycie kosztów wszystkich wydarzeń. Niestety - im większe ryzyko i jego skutki, tym większa jest składka danego ubezpieczenia. Poza tym firmy na ogół proponują najlepsze ubezpieczenia w wariantach poszerzonych.

Odpowiednie ubezpieczenie dla ludzi gór powinno zawierać pokrycie:
 • kosztów leczenia,
 • kosztów transportu i repatriacji,
 • kosztów następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • kosztów ratownictwa,
 • kosztów odpowiedzialności cywilnej,
 • usług „assistance",
 • w przypadku uprawiania wspinaczki - poszerzenie o sporty ekstremalne bądź podwyższonego ryzyka.
Umowę można zawrzeć na krótki okres, w tej chwili jest to możliwe nawet od jednego dnia. Przewidziano także możliwość wykupienia polisy na cały rok, z tym że obejmuje ona zwykle pierwsze 30 dni każdego wyjazdu.

Musimy mieć świadomość, że każde towarzystwo pokrywa koszty leczenia turysty jedynie do wysokości sumy ubezpieczenia, przemyśl zatem bardzo dokładnie, jaka suma spełni Twoje oczekiwania. Powinniśmy dbać również o to, by nie łamać wyznaczonych zasad - mam tutaj na myśli takie sytuacje, jak wybranie się na wędrówkę zamkniętym szlakiem bądź, gdy w czasie niefortunnego wydarzenia losowego byliśmy pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie zapłaci także za leczenie choroby, na którą cierpieliśmy już w kraju, gdy dopuścimy się próby samobójczej, złamania prawa lub udziału w zamieszkach.

W Polsce jesteśmy chronieni ubezpieczeniem zdrowotnym, którego zasięg kończy się poza granicami naszego kraju, dlatego tak ważne jest wykupienie i dopasowanie ubezpieczenia do typu naszego wyjazdu.

Należy tutaj także umieścić zakres czynników, od których zależy składka ubezpieczeniowa, a mianowicie od:
 • wieku ubezpieczonego,
 • ilości dni poza granicami,
 • strefy geograficznej, do której się wybieramy,
 • zakresu ochrony,
 • wariantu ubezpieczenia,
 • charakteru wyjazdu,
Pamiętaj !!!
Szpital za granicą zażąda zapłaty za świadczenie usług medycznych, jeśli nie będziemy mieli wykupionego odpowiedniego ubezpieczenia.

Wysokość ubezpieczenia kosztów leczenia - w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, wariantu polisy oraz kraju, do którego się udajemy, waha się od 10 do 250 tysięcy euro.

Warto wiedzieć:
Wyjazd zagraniczny wiąże się z pobytem w warunkach pogodowych, prawnych, społecznych i ekonomicznych odmiennych niż polskie. Dlatego warto pamiętać, że:
 • leczenie za granicą jest bardzo drogie,
 • minimalny zakres ubezpieczenia podczas wyjazdu zagranicznego to:
 • ubezpieczenie kosztów leczenia,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenie od utraty lub zniszczenia bagaży,
 • w trudnych sytuacjach niezwykle użyteczne jest ubezpieczenie kosztów natychmiastowej pomocy - assistance, zapewniające pomoc Towarzystwa w miejscu pobytu,
 • od każdego lekarza należy brać skierowania na zabiegi i badania, by w przyszłości uzyskać zwrot poniesionych na nie kosztów,
 • w przypadku kosztów poniesionych na zakup lekarstw rachunki i diagnozę lekarza należy przedstawić w ciągu 7 dni od daty powrotu do kraju.
Trzeba zwrócić uwagę !
W chwili, kiedy wybieramy się na wypoczynek, który może wiązać się z większym ryzykiem uszczerbku na zdrowiu, ważne jest, abyśmy wyjeżdżali świadomi tego, co mamy w polisie i, nawet jeśli biuro podróży oferuje nam standardowy pakiet, doubezpieczyli się. Pakiety oferowane przez biura turystyczne są najczęściej polisami o niskiej sumie ubezpieczenia, z podstawowymi ryzykami. Są bardzo tanie, ale przez to posiadają znikomą ochronę - na pewno nie wystarczającą dla kogoś, kto jest świadom wartości swojego życia i zdrowia, a jednak nie stroniącego od przyjemności, jakie dostarcza jazda na nartach, wędrówka po górach czy wspinaczka.

Martyna Nowak